Hvordan regne kvadratrot med kalkulator

Hvordan finner man kvadratroten av et tall? Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √.

Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn. Hvordan regnet man ut kvadratroten av et tall før kalkulatoren ble oppfunnet? Hvordan kan vi raskt, uten å bruke kalkulator, finne kvadratroten til et stort tall?

Hvordan kan vi omforme utrykk med kvadratrot?

Gå til Metode for å regne ut kvadratrot uten kalkulator – Vi skal finne kvadratroten av 7. Vi vet at er roten av og er roten av 9. Metode for å regne ut kvadratrot uten kalkulator. Kvadratroten av et tall A er et tall B som ganget med seg selv gir A. Symbolet for kvadratrot er x (Kvadratroten av x). Det første man lærer i Matlab er å bruke det som en vanlig kalkulator. Skal man regne ut kvadratroten, bruker man kommandoen sqrt.

Kvadrattall og kvadratrot høres veldig teoretisk ut, og mange har problemer med å se hvilken praktisk . Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?