Koeffisient

En koeffisient (av latin coefficere, medvirkende) er et matematisk uttrykk knyttet til et annet tall eller en variabel som representerer den. Eksempel: I 3xer koeffisient til x2; i en potensrekke a+ a1x + a2x+. Algebra: Koeffisienten er tallet som står foran bokstavuttrykket. Er det noen som har hørt om eksponenten og koeffisienten 😕 Vi fikk noen gamle eksamensoppgaver til å øve på . Determinanter koeffisient matriser29.

Diskret matematikk – finn koeffisient til x^k1.

BufretLignendeb (ustandardisert koeffisient). B-koeffisienten kan substansielt fortolkes som den gjennomsnittlige endring i Y når X endres med én enhet. Den sier oss hvor mange molekyler det er.

Forklare forskjellen på en eksoterm og en . I andregradspolynomet ax+ bx + c kalles a, b og c koeffisienter. I andregradslikningen 2x+ 3x − = er koeffisientene og −10. I matematikk, vanligvis tallet i et algebraisk uttrykk.

Ordet koeffisient kommer fra et latinsk ord som betyr medvirke.