Rsv vuxna

RS-virus (RSV), i första hand ses som en orsak till sjukdom hos spädbarn och barn, som ofta drabbar äldre och hög risk vuxna lika mycket som . Hos friska vuxna yttrar sig ofta RSV-infektion som en vanlig övre luftvägsinfektion, medan äldre och immunsupprimerade kan drabbas av lunginflammation. Mer än 10fall av RSV har rapporterats till Folkhälsomyndigheten.

Hos äldre barn och vuxna leder infektionen oftast till en vanlig eller något . Oftast så är viruset inte farligt men för små barn kan det i undantagsfall vara livshotande. RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. RSV är en av de vanligaste orsakerna till enkel förkylning hos barn och vuxna.

Här får du hjälp att hitta rätt personbevis för ditt ärende. Vissa personbevis kan du skriva ut direkt på din skrivare, andra behöver du beställa hem med posten. Respiratoriskt syncytialvirus, eller RSV, är ett vanligt virus som kan drabba personer i alla åldrar. Det är vanligare bland barn och spädbarn än bland vuxna. RS-virus (RSV) är ett mycket vanligt virus som leder till milda symptom hos vuxna och äldre friska barn.

Det kan vara allvarligare hos unga spädbarn, . I enstaka fall kan apnéer vara ett tidigt och allvarligt symtom. Alla individer får återkommande infektioner med RSV som.